Tarieven
Een indicatie van de te verwachten kosten hangt af van de aard van het probleem en de ernst van de staat van uw gebit. Dit zal tijdens het eerste consult met u worden besproken.
De tarieven binnen de tandheelkunde zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid

De overheid (in dit geval de NZa) heeft voor de verrichtingen het maximale tarief vastgesteld; meer mag een mondhygiënist niet in rekening brengen. Deze tarieven gelden voor behandelingen vanaf 1 januari 2021. Kijk op www.allesoverhetgebit.nl voor meer informatie over de tarieven.

Wat vergoedt uw verzekering?
Wanneer u een tandarts aanvullende verzekering heeft vergoeden een aantal verzekeraars de kosten van M-Code 100% en andere verzekeraars vergoeden alleen 80%.
Voor de T-code vergoeden het meeste verzekeraars 75% en andere niet.

Kijk dus goed naar de vergoeding in uw verzekeringsvoorwaarden of informeert bij uw ziektekostenverzekering !

Op dit moment hebben wij contracten met CZ groep o.a. CZ, Nationale Nederlanden, OHRA verzekeringen.
Dat betekent voor u, dat de merendeel van de kosten 100% worden vergoedt tot een maximaal bedrag, wat vanuit uw polis beschikbaar is.
Rest nota’s worden via uw verzekeraar afgehandeld.

Voorafgaande aan de een uitgebreide behandeling worden de kosten van de behandeling met u besproken. Wanneer de kosten hoger is dan € 150, – , krijgt u vooraf een prijsopgave.

Facturen

De facturen verlopen via Infomedics, mocht u vragen hebben over u factuur of een betalingsregeling willen treffen kan dit via Web: www.infomedics.nl .
Tel: 036 – 20 31 900.

Mocht u niet verzekerd zijn dan kunt u ook direct in de praktijk het bedrag voldoen, dit kan doormiddel van pin betaling.